Uutinen

 • Lepakkotietoa suojelun tueksi -seminaari

  Suomen lepakkotieteellinen yhdistys järjestää erityisesti luonnonsuojelun parissa toimiville suunnatun seminaarin Lepakkotietoa suojelun tueksi.Seminaari pidetään ma 13.5.2024 klo 12-16 Tieteiden talolla Helsingin Kruunuhaassa sekä etäyhteydellä (https://helsinki.zoom.us/j/62741287608?pwd=Tk9TZnd0aEZ1M3NwVlM0SVFFSXllUT09).Seminaarissa kuullaan esitelmiä suojeluun kytkeytyvistä, tuoreista lepakkotutkimuksista. Keskustelulle on myös varattu reilusti aikaa. Tapahtuman ohjelma.

 • Kysely lepakoita hoitaville

  Suomen lepakkotieteellinen yhdistys toteuttaa kyselytutkimuksen vahingoittuneiden tai muuten avun tarpeessa olevien lepakoiden hoidosta Suomessa. Kysely on suunnattu lepakoita hoitaville tahoille. Näitä ovat muutamat eläintarhat, SEY Suomen eläinsuojelu ry:n alla toimivat vapaaehtoiset sekä muutamat muut yhdistykset, eläinhoitolat ja yksityishenkilöt. Kyselyn tavoitteena on kerätä ensimmäistä kertaa perustietoa lepakoiden hoidosta Suomessa: mm. lepakoiden määrä, lajisto sekä tilanteet, joissa lepakot ovat tarvinneet apua. Tavoitteena on myös selvittää, mitkä kaikki tahot antavat apua ja tehdäänkö asiassa yhteistyötä. Kyselyssä selvitetään joitakin toimintatapoja (esim. varautuminen tarttuviin tauteihin) sekä toiminnan resursseja ja kehitystarpeita. Kysely toteutetaan verkkokyselynä 25.3. – 10.4.2024 välisenä aikana. Yhteenveto tuloksista on tarkoitus työstää toukokuun loppuun mennessä. Tuloksista on hyötyä myös EUROBATS-sopimuksen työssä aihepiiriin liittyen. Lisätietoa…

 • Talvehtimispaikkojen kartoittaminen

  SLTY:n laatimat lepakoiden talvehtimispaikkojen kartoitusohjeet löytyvät osoitteesta https://lepakko.fi/lepakot/Aineistot/Talvehtimispaikkaohjeet_2017.pdf Ohjeissa käydään läpi mm. milloin talvehtimispaikkoja kannattaa kartoittaa ja kuinka kartoitus suoritetaan lepakoita häiritsemättä.

 • Uudet lepakkoselvitysohjeet valmistuivat

  Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen uudet lepakkokartoitusohjeet on julkaistu. Monille muille lajeille ja lajiryhmille on ollut kattavia inventointiohjeita jo pitkään, mutta lepakoille tällaiset seikkaperäiset ohjeet ovat puuttuneet. Uudet ohjeet auttavat niin maankäyttö- ja rakennusprojekteihin liittyviä selvityksiä tekeviä ammattilaisia kuin selvitysten tilaajia ja tuloksia arvioivia viranomaisiakin. Vaikka lepakoita tavataan Suomessa lajimäärällisesti melko vähän, ne ovat ekologialtaan lajiryhmä, jonka kartoittaminen on haastavaa. Lepakot ovat yöeläimiä, ja niiden käyttämien kaikuluotausäänten havaitsemiseen tarvitaan lepakkodetektori eli laite, joka muuntaa yliäänet ihmisen kuuloalueelle. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys laati ohjeet, jotta lepakoista saataisiin jatkossa tarkempaa, parempaa ja yhtenäisempää tietoa. Ilman tietoa lajien esiintymisestä niitä ei voida suojella tai ottaa huomioon erilaisissa hankkeissa. Lepakot ovat kokoonsa nähden pitkäikäisiä eläimiä, liikkuvat laajalti…

 • Lepakkotieteellinen yhdistys ja lepakkotutkijat Tiedeklubilla

  Akatemiatutkija Thomas Lilley ja intendentti Veronika Laine Luonnontieteellisestä keskusmuseosta keskustelivat 26.4.2023 Tiedeklubilla lepakoista ihmisen muokkaamassa maailmassa. Keskustelua juonsi Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Maria Tidenberg. Tallenne on julkaistu seuraavassa osoitteessa: https://soundcloud.com/tiederadio/tiedeklubi-2642023-lepakot-ihmisen-muokkaamassa-maailmassa?in=tiederadio%2Fsets%2Ftiedeklubit&fbclid=IwAR17GX5TftK6taYWiytkcSJoF_qRRRgmQrRKMIFIrL11LhXPg6XNszxqvME