Uncategorized

 • Talvehtimispaikkojen kartoittaminen

  SLTY:n laatimat lepakoiden talvehtimispaikkojen kartoitusohjeet löytyvät osoitteesta https://lepakko.fi/lepakot/Aineistot/Talvehtimispaikkaohjeet_2017.pdf Ohjeissa käydään läpi mm. milloin talvehtimispaikkoja kannattaa kartoittaa ja kuinka kartoitus suoritetaan lepakoita häiritsemättä.

 • Sivuja päivitetään

  Yhdistyksen kotisivut ovat päivityksen alla. Valitettavasti aikaa on rajallisesti varsinkin näin kesällä lepakkokartoitusten olleessa käynnissä ja päivitys edistyy tuskallisen hitaasti. Pyydämme kärsivällisyyttä!

 • Uudet lepakkoselvitysohjeet valmistuivat

  Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen uudet lepakkokartoitusohjeet on julkaistu. Monille muille lajeille ja lajiryhmille on ollut kattavia inventointiohjeita jo pitkään, mutta lepakoille tällaiset seikkaperäiset ohjeet ovat puuttuneet. Uudet ohjeet auttavat niin maankäyttö- ja rakennusprojekteihin liittyviä selvityksiä tekeviä ammattilaisia kuin selvitysten tilaajia ja tuloksia arvioivia viranomaisiakin. Vaikka lepakoita tavataan Suomessa lajimäärällisesti melko vähän, ne ovat ekologialtaan lajiryhmä, jonka kartoittaminen on haastavaa. Lepakot ovat yöeläimiä, ja niiden käyttämien kaikuluotausäänten havaitsemiseen tarvitaan lepakkodetektori eli laite, joka muuntaa yliäänet ihmisen kuuloalueelle. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys laati ohjeet, jotta lepakoista saataisiin jatkossa tarkempaa, parempaa ja yhtenäisempää tietoa. Ilman tietoa lajien esiintymisestä niitä ei voida suojella tai ottaa huomioon erilaisissa hankkeissa. Lepakot ovat kokoonsa nähden pitkäikäisiä eläimiä, liikkuvat laajalti…

 • Lepakkotieteellinen yhdistys ja lepakkotutkijat Tiedeklubilla

  Akatemiatutkija Thomas Lilley ja intendentti Veronika Laine Luonnontieteellisestä keskusmuseosta keskustelivat 26.4.2023 Tiedeklubilla lepakoista ihmisen muokkaamassa maailmassa. Keskustelua juonsi Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Maria Tidenberg. Tallenne on julkaistu seuraavassa osoitteessa: https://soundcloud.com/tiederadio/tiedeklubi-2642023-lepakot-ihmisen-muokkaamassa-maailmassa?in=tiederadio%2Fsets%2Ftiedeklubit&fbclid=IwAR17GX5TftK6taYWiytkcSJoF_qRRRgmQrRKMIFIrL11LhXPg6XNszxqvME