Uudet lepakkoselvitysohjeet valmistuivat

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen uudet lepakkokartoitusohjeet on julkaistu. Monille muille lajeille ja lajiryhmille on ollut kattavia inventointiohjeita jo pitkään, mutta lepakoille tällaiset seikkaperäiset ohjeet ovat puuttuneet. Uudet ohjeet auttavat niin maankäyttö- ja rakennusprojekteihin liittyviä selvityksiä tekeviä ammattilaisia kuin selvitysten tilaajia ja tuloksia arvioivia viranomaisiakin.

Vaikka lepakoita tavataan Suomessa lajimäärällisesti melko vähän, ne ovat ekologialtaan lajiryhmä, jonka kartoittaminen on haastavaa. Lepakot ovat yöeläimiä, ja niiden käyttämien kaikuluotausäänten havaitsemiseen tarvitaan lepakkodetektori eli laite, joka muuntaa yliäänet ihmisen kuuloalueelle.

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys laati ohjeet, jotta lepakoista saataisiin jatkossa tarkempaa, parempaa ja yhtenäisempää tietoa. Ilman tietoa lajien esiintymisestä niitä ei voida suojella tai ottaa huomioon erilaisissa hankkeissa. Lepakot ovat kokoonsa nähden pitkäikäisiä eläimiä, liikkuvat laajalti ja lisääntyvät hitaasti. Tämä altistaa niitä monille ympäristömuutoksille. Metsien hakkuut, valosaasteen lisääntyminen ja elinympäristöjen pirstoutuminen ovat osa haasteista, joita lepakot kohtaavat.

Yhdistys toivoo, että hyvät kartoitusohjeet edistävät lepakoiden huomioimista maankäytössä ja siten lepakoiden suojelua pitkällä aikavälillä. Uudet ohjeet korostavat lepakoiden päiväpiilojen kartoittamisen tarpeellisuutta, riittävää havainnointimäärää sekä automaattisten äänityslaitteiden käyttöä. Myös lepakoiden talvehtimispaikkoja suositellaan jatkossa selvitettävän systemaattisemmin.

Lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeet on julkaistu avoimesti yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa: https://lepakko.fi/lepakot/Aineistot/SLTY_lepakkokartoitusohjeet_2023.pdf

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *